எங்களை தொடர்புகொள்ள

எங்களை தொடர்புகொள்ள

டாக்டர் வாஞ்சிலிங்கம் மருத்துவமனையை பக்கவாத மீட்பு சிகிச்சைக்காக தொடர்புகொள்ளுங்கள். இங்கு தமிழகத்திலே சிறப்பான நரம்பியல் சிகிச்சையை வழங்குகிறார்கள்.

டாக்டர் வாஞ்சிலிங்கம் மருத்துவமனை

எண்.7 கே.எஸ்.நகர், புதுக்கோட்டை சாலை

புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரில்,

தஞ்சாவூர்,

தமிழ்நாடு, இந்தியா  - 613005.

தொலைபேசி எண் : 04362 – 226297, 226733

இதை எழுதியவர் டாக்டர் சோமேஷ் வாஞ்சிலிங்கம் – நரம்பியல் நிபுணர், தஞ்சாவூர்

டாக்டரை கேளுங்கள்

எங்களின் செய்திகளை பெறுவதற்கு

எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்

டாக்டர் வாஞ்சிலிங்கம் மருத்துவமனை

எண்.7 கே.எஸ்.நகர், புதுக்கோட்டை சாலை

புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரில்,

தஞ்சாவூர்,

தமிழ்நாடு, இந்தியா - 613005.

தொலைபேசி எண் : 04362 – 226297, 226733

விசாரணை