நரம்பியல் மருத்துவர்கள்

நரம்பியல் மருத்துவர்கள்

பேரசிரியர் டாக்டர் எஸ்.வாஞ்சிலிங்கம், நரம்பியல் நிபுணர் மற்றும் பக்கவாத வல்லுனர்.

பேரசிரியர் டாக்டர் எஸ்.வாஞ்சிலிங்கம், நரம்பியல் நிபுணர் மற்றும் பக்கவாத வல்லுனர்.

எம்டி, டிஎம்

மேலும் வாசிக்க

பேரசிரியர் டாக்டர் எஸ்.வாஞ்சிலிங்கம், நரம்பியல் நிபுணர் மற்றும் பக்கவாத வல்லுனர்.

எம்டி, டிஎம்

மேலும் வாசிக்க

டாக்டர் சோமேஷ் வாஞ்சிலிங்கம்சிலிங்கம் – நரம்பியல் நிபுணர் மற்றும் பக்கவாத மருத்துவர்

டாக்டர் சோமேஷ் வாஞ்சிலிங்கம்சிலிங்கம் – நரம்பியல் நிபுணர் மற்றும் பக்கவாத மருத்துவர்

எம்பிபிஎஸ், எம்டி, டிஎம், எப்ஐஎன்எஸ்

மேலும் வாசிக்க

டாக்டர் சோமேஷ் வாஞ்சிலிங்கம்சிலிங்கம் – நரம்பியல் நிபுணர் மற்றும் பக்கவாத மருத்துவர்

எம்பிபிஎஸ், எம்டி, டிஎம், எப்ஐஎன்எஸ்

மேலும் வாசிக்க

டாக்டர் வி. கார்த்திக்கேயன் – நரம்பியல் மருத்துவர் மற்றும் பக்கவாத நிபுணர்

டாக்டர் வி. கார்த்திக்கேயன் – நரம்பியல் மருத்துவர் மற்றும் பக்கவாத நிபுணர்

எம்பிபிஎஸ், டிஎம்ஆர்டி, எம்டி, எப்ஆர்சிஆர்/எம்.எம்இடி

மேலும் வாசிக்க

டாக்டர் வி. கார்த்திக்கேயன் – நரம்பியல் மருத்துவர் மற்றும் பக்கவாத நிபுணர்

எம்பிபிஎஸ், டிஎம்ஆர்டி, எம்டி, எப்ஆர்சிஆர்/எம்.எம்இடி

மேலும் வாசிக்க

டாக்டர் ஜெ.வள்ளிநாயகி – கதிரியக்கவியல் சிறப்பு நிபுணர்

டாக்டர் ஜெ.வள்ளிநாயகி – கதிரியக்கவியல் சிறப்பு நிபுணர்

எம்டி, டிஎம்ஆர்டி

மேலும் வாசிக்க

டாக்டர் ஜெ.வள்ளிநாயகி – கதிரியக்கவியல் சிறப்பு நிபுணர்

எம்டி, டிஎம்ஆர்டி

மேலும் வாசிக்க

டாக்டர் சோபியா சோமேஷ் – மகப்பேறியல் நிபுணர்

டாக்டர் சோபியா சோமேஷ் – மகப்பேறியல் நிபுணர்

எம்பிபிஎஸ், டிஜிஓ, டிஎன்பி (ஓ&ஜி)

மேலும் வாசிக்க

டாக்டர் சோபியா சோமேஷ் – மகப்பேறியல் நிபுணர்

எம்பிபிஎஸ், டிஜிஓ, டிஎன்பி (ஓ&ஜி)

மேலும் வாசிக்க

டாக்டர் சுந்தர்ராஜன் – நீரிழிவு நிபுணர்

டாக்டர் சுந்தர்ராஜன் – நீரிழிவு நிபுணர்

எம்பிபிஎஸ், எம்டி(ஐஎன்டி.எம்இடி), பிஜி டிப் டிஐஏபி, முதன்மை மருத்துவர் மற்றும் நீரிழிவு நோய் நிபுணர்

மேலும் வாசிக்க

டாக்டர் சுந்தர்ராஜன் – நீரிழிவு நிபுணர்

எம்பிபிஎஸ், எம்டி(ஐஎன்டி.எம்இடி), பிஜி டிப் டிஐஏபி, முதன்மை மருத்துவர் மற்றும் நீரிழிவு நோய் நிபுணர்

மேலும் வாசிக்க

டாக்டர் ஆர். நித்யானந்த் – நரம்பியல் அறுவைசிகிச்சை நிபுணர்

டாக்டர் ஆர். நித்யானந்த் – நரம்பியல் அறுவைசிகிச்சை நிபுணர்

எம்.சிஹெச் (நரம்பியல் அறுவைசிகிச்சை) ஆலோசகர் நரம்பியல் அறுவைசிகிச்சை நிபுணர்

மேலும் வாசிக்க

டாக்டர் ஆர். நித்யானந்த் – நரம்பியல் அறுவைசிகிச்சை நிபுணர்

எம்.சிஹெச் (நரம்பியல் அறுவைசிகிச்சை) ஆலோசகர் நரம்பியல் அறுவைசிகிச்சை நிபுணர்

மேலும் வாசிக்க

டாக்டர் ஜி. சுஜாதா, நீரிழிவு சிறப்பு நிபுணர்

டாக்டர் ஜி. சுஜாதா, நீரிழிவு சிறப்பு நிபுணர்

எம்பிபிஎஸ், பிடி டிப் இன் டயபட்டாலஜி, ஆலோசகர் மற்றும் மூத்த பதிவாளர்

மேலும் வாசிக்க

டாக்டர் ஜி. சுஜாதா, நீரிழிவு சிறப்பு நிபுணர்

எம்பிபிஎஸ், பிடி டிப் இன் டயபட்டாலஜி, ஆலோசகர் மற்றும் மூத்த பதிவாளர்

மேலும் வாசிக்க

டாக்டர் டி.பிரின்ஸ் பீட்டர் தாஸ் – தலைவலி மற்றும் காது, மூக்கு, தொண்டை சிறப்பு நிபுணர்

டாக்டர் டி.பிரின்ஸ் பீட்டர் தாஸ் – தலைவலி மற்றும் காது, மூக்கு, தொண்டை சிறப்பு நிபுணர்

காது, மூக்கு, தொண்டை ஆலோசகர் மற்றும் எண்டோஸ்கோபிஸ்ட் மற்றும் மண்டைஓடு அறுவைசிகிச்சையாளர்

மேலும் வாசிக்க

டாக்டர் டி.பிரின்ஸ் பீட்டர் தாஸ் – தலைவலி மற்றும் காது, மூக்கு, தொண்டை சிறப்பு நிபுணர்

காது, மூக்கு, தொண்டை ஆலோசகர் மற்றும் எண்டோஸ்கோபிஸ்ட் மற்றும் மண்டைஓடு அறுவைசிகிச்சையாளர்

மேலும் வாசிக்க

டாக்டரை கேளுங்கள்

எங்களின் செய்திகளை பெறுவதற்கு

எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்

டாக்டர் வாஞ்சிலிங்கம் மருத்துவமனை

எண்.7 கே.எஸ்.நகர், புதுக்கோட்டை சாலை

புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரில்,

தஞ்சாவூர்,

தமிழ்நாடு, இந்தியா - 613005.

தொலைபேசி எண் : 04362 – 226297, 226733

விசாரணை